2013-05-14

Money Cafe:跪低 (170)


三個月前長實破天荒出售雍澄軒酒店房,攪到滿城風雨。

到今日長實又破天荒收回單位,兼且要喺月底前,原銀奉還比買家。

買家居然可以喺長實手上退貨,兼攞番錢,今次都算係破例!!

想當日政府介入調查,事隔三個月,出手並非發展局或地政總署,居然是證監會出招!

SFC已經和長實達成協議,長實會取消所有買賣交易。

證監會話有跡象顯示,雍澄軒的買賣安排,是屬於集體投資計劃,事前未得到證監會認可。

早前曾經通知長實,計劃根據證券及期貨條例,向法院申請頒令取消銷售,並要長實向買方退回所有款項。

雖然長實不認同證監會觀點,認為無須申請認可,不過長實指鑑於相關法律見解的分歧,將可能對雍澄軒酒店房買賣的合法性帶來不明朗因素。

故此決定及與證監會同意,取消所有雍澄軒酒店房的,臨時合約及買賣合約。

證監會行政總裁歐達禮話會監察長實取消交易進度,以決定是否需要採取進一步行動。

證監會指長實今次拆售是違反「集體投資計劃」,咁到底甚麼是集體投資計劃呢?

證監會話有四個元素,包括參與者對相關財產管理無日常控制,財產整體上是由營辦人管理,而今次雍澄軒的銷售就具備這些元素,包括將酒店日常管理,交俾另行委任的經營者。

有律師指,長實分拆雍澄軒是否屬於「集體投資計劃」,關鍵在於項目是被視作物業出售、抑或是一般投資基金等項目,當中存在「灰色地帶」。

對於部分雍澄軒單位,已經有二手轉讓成交,長實未有交代,律師就不排除新買家要自行追討。

長實拆售雍澄軒、爭議多多,之前攪到政府高官日日公開勸喻買家要小心,甚至有買家報警話比長實誤導,終於出晒事!

長實執行董事趙國雄否認有做錯,而家肯妥協,只係為咗以和為貴。

既然無做錯點解要賠錢咁屈就?

賣300幾間酒店房套現 14億,白白咁一筆勾銷,呢個錯、又點向小股東交待?!

話說回來,李超人力場不再似乎獲得引證,先有和黃突意無故跪低碼頭風雲9.8事件,繼而而家連一向強調自己「合法合情合理」的雍澄軒,官司未打又跪多次,咁就要一筆勾消。

近日政圈流傳,表阿爺近日真是狠狠了教訓了超人,到底是真是假,恐怕只有當事人自己知。


原文連結