2013-09-05

【am730】CK:放棄廣東話 (3236)

【am730專欄】我家囝囝幼稚園開課了。我帶他返學時,發現有好幾個同學不見了,細問之下,發現原來他們轉了班……轉了只用英語和普通話授課的班。
囝囝這幾個同學仔都是香港人,父母也是講廣東話的,我奇怪為甚麼他們要刻意把孩子轉去沒有廣東話授課的班裡。我跟其中一位家長傾過,她說今時今日,廣東話已是少數人講的方言,將來懂這種語言,在工作上也沒有甚麼優勢,倒不如早點訓練孩子多說普通話,對將來的競爭力還有多點幫助。
噢,原來又是為了競爭力。每個人對育兒的態度都不同,所以我也不能說誰對誰錯。只不過,我自己覺得,語言除了是一種「技能」外,你所習慣的語言,還會主宰你的文化背景,與及你的交友圈子。也許這是自私吧,我覺得自己是個地道的香港仔,因此我也希望,囝囝跟我會有著接近的文化背景,會以廣東話作為他的母語。到他長大的時候,會記得自己是個香港人。我跟那位家長寒暄了幾句:「都明白嘅,即使響學校老師唔講,但屋企講廣東話的話,我諗你囝囝始終都會識講嘅……」
家長朋友的回答則有點出乎我意料之外:「我響屋企都唔會同佢講廣東話!我就係想佢唔識講廣東話,淨係講普通話,咁呢個language先會講得好嘛。」
我對這答案,心裡有點不是味兒。香港人,連讓孩子講句廣東話都覺得會影響競爭力,那香港還能剩低甚麼?是不是要連繁體字都不准孩子去學,讓他們只懂得讀簡體字才算順應潮流?

原文連結